Fines Victoria

Primary content

برنامه های مجوز کار و توسعه

برنامه مجوز کار و توسعه چیست؟

برنامه مجوز کار و توسعه (WDP) گزینه ای برای یک شخص واجد شرایط است که نمی تواند جریمه هایش را پرداخت کند. WDP می تواند به شما کمک کند که از طریق کار بدون حقوق، دوره ها، فعالیت ها و برنامه های درمانی با یک سازمان تأیید شده یا متخصص بهداشتی (یک اسپانسرWDP) جریمه های واجد شرایط تان را بپردازید. اسپانسر شما می تواند از طرف شما درخواست کند و WDP شما را با اداره جریمه های ویکتوریا (Fines Victoria) مدیریت خواهد کرد. یک WDP داوطلبانه است و شما می توانید در هر زمانی آن را لغو کنید.

Download as a PDF file

Listen

آیا من واجد شرایط هستم؟

اگر شما یک یا چند مورد از موارد زیر را دارید، یا تجربه می کنید، ممکن است واجد شرایط باشید:

 • یک معلولیت، اختلال یا بیماری روانی یا ذهنی
 • اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا مواد قابل استنشاق
 • بی خانمانی
 • خشونت خانوادگی
 • مضیقه شدید مالی.
چه فعالیت هایی را می توانم انجام دهم؟

فعالیت ها یا درمانی را که می توانید در آنها شرکت کنید، اینها هستند:

 • مشاوره الکل و مواد مخدر
 • درمان توسط یک دکتر، پرستار یا روانشناس
 • کار بدون حقوق
 • دوره ها (شامل دوره های آموزشی، حرفه ای و مهارت های زندگی)
 • مشاوره های دیگر (شامل مشاوره مالی)
 • مربیگری (اگر زیر 25 سال سن دارید).
یک اسپانسر WDP چه کاری می کند؟

یک اسپانسر تایید شده WDP:

 • می تواند واجد شرایط بودن WDP شما را ارزیابی کند
 • می تواند در تعیین و ارائه فعالیت ها یا درمان مناسب یا ارجاع شما به آنها کمک کند
 • فعالیت ها و درمان تان را نظارت می کند
 • اطلاع رسانی ماهانه در مورد شرکت شما برای Fines Victoria ارائه می کند.
چگونه می توانم شرکت کنم؟

اگر شما قبلاً به یک سازمان یا متخصص بهداشتی مراجعه کرده اید، می توانید از آنها بپرسید که آیا آنها یک اسپانسر تایید شده WDP هستند یا خیر. اگر آنها اسپانسر هستند، از آنها بپرسید که آیا شما واجد شرایط WDP هستید یا خیر. آنها ممکن است برای حمایت از درخواست تان به معلومات یا شواهد بیشتری از شما نیاز داشته باشند. اگر آنها یک اسپانسر تایید شده نیستند، می توانید بپرسید که آیا آنها مایل به اسپانسر شدن هستند یا خیر. آنها می توانند با تیم WDP از طریق [email protected] یا 1300 323 483 تماس بگیرند و اطلاعات بیشتر کسب نمایند.

اگر من جریمه های بیشتری دریافت کنم چه خواهد شد؟

اگر شما در حین انجام WDP جریمه جدیدی دریافت می کنید، اسپانسر تان می تواند با رضایت کتبی شما درخواست کند تا آن را به WDP تان اضافه کنند. اما اگر به تخلفات مجدد ادامه دهید و جریمه های بیشتری دریافت کنید، Fines Victoria می تواند WDP شما را لغو کند.

گزینه های دیگر من چه هستند؟

گزینه های دیگر شما برای کمک به پرداخت جریمه هایتان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • پرداختن جریمه به صورت کامل
 • پرداختن با طرح پرداختی یا ترتیبات پرداختی
 • درخواست برای بازبینی
 • درخواست برای برنامه خشونت خانوادگی
 • معرفی کردن یک راننده
 • درخواست برای رفتن به دادگاه.

اگر شما اعلان تقاضای نهایی برای هر یک از جریمه های تان را دریافت کرده اید، نمی توانید راننده ای را معرفی کنید یا درخواست رفتن به دادگاه را داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این گزینه ها به fines.vic.gov.au مراجعه کنید.

از کجا می توانم اطلاعات یا کمک بیشتری دریافت کنم؟
 • به fines.vic.gov.au/wdp مراجعه کنید
 • به [email protected] ایمیل بزنید
 • در بین 9 صبح تا 4 بعد از ظهر از روز دوشنبه تا جمعه (به استثنای تعطیلات عمومی) به شماره1300 323 483 تماس بگیرید
 • با شماره 9200 8111 یا 1300 369 819 (برای مراجعین مناطق حاشیه ای) از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر دوشنبه تا جمعه (به استثنای تعطیلات عمومی) تماس بگیرید تا با فردی به زبان دلخواه تان صحبت کنید یا به fines.vic.gov.au/languages مراجعه کنید.
 • برای کسب اطلاعات در مورد نحوه گرفتن کمک حقوقی و مالی به fines.vic.gov.au/support/legal-and-financial-assistance مراجعه کنید.

 

Return to the top