Fines Victoria

Primary content

Download as a PDF fileĐây là thông tin quan trọng. Nếu đọc không hiểu thông tin này hoặc muốn nói chuyện với ai đó về phạt vạ của mình, quý vị hãy gọi cho Fines Victoria qua số (03) 9200 8111 hoặc 1300 369 819 (dành cho người gọi từ vùng nông thôn) và sẽ có người có thể nói chuyện với quý vị bằng ngôn ngữ quý vị thông thạo.

 

Hệ thống phạt vạ của Victoria

Phạt là hình phạt vì vi phạm pháp luật. Mục đích của phạt là để giữ gìn an toàn cộng đồng và trật tự công cộng bằng cách răn đe hành vi trái pháp luật.

Các hình thức phạt chính là giấy phạt và phạt của tòa án.

 • Giấy phạt (Infringement fines) do các cơ quan thực thi luật pháp như hội đồng địa phương và Cảnh sát Victoria thực hiện. Giấy phạt thường dành cho các tội nhẹ như vi phạm giao thông và vi phạm đậu xe. Giấy phạt giúp cá nhân sửa đổi hành vi vi phạm bằng cách trả tiền mà không cần phải ra tòa hoặc nhận tội.
 • Phạt của tòa án (Court fines) do quan tòa hoặc thẩm phán áp đặt tại tòa án.

Nếu quý vị bị phạt

Điều quan trọng là phải làm tìm cách giải quyết giấy phạt ngay lập tức. Nếu quý vị không làm gì cả, số tiền sẽ ngày càng nhiều hơn, và trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

Dưới đây là những cách thức dành cho quý vị:

Nộp phạt ngay bây giờ – muốn nộp phạt ngay lập tức, quý vị truy cập fines.vic.gov.au để nộp phạt trực tuyến.

Nộp phạt bằng cách trả góp đều đặn – nếu không thể nộp toàn bộ số tiền phạt ngay bây giờ, quý vị có thể xin được phép trả dần từ từ. Nếu lãnh trợ cấp Centrelink, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi trừ vào khoản tiền trợ cấp của quý vị. Muốn trả góp, hãy truy cập online.fines.vic.gov.au/Pay-by-instalments và điền đơn trực tuyến.

Xin thêm thời gian để nộp phạt – muốn xin gia hạn để nộp phạt, hãy truy cập online.fines.vic.gov.au/Payment-extension và điền đơn trực tuyến.

Nếu người lái xe là người khác – nếu nhận được giấy phạt gửi qua đường bưu điện, nhưng quý vị không phải là người lái xe vào thời điểm đó, quý vị có thể đề cử người đã lái xe vào lúc đó để chúng tôi gửi giấy phạt đến cho người đó thay vì quý vị. Muốn đề cử người lái xe, hãy truy cập online.fines.vic.gov.au/Nominate và điền đơn. Quý vị nên làm điều này càng sớm càng tốt, để bảo đảm rằng đơn có thể sẽ được chấp nhận.

Nếu bị ảnh hưởng vì nạn bạo hành trong gia đình nếu nhận được các giấy phạt vì đã trải qua bạo hành trong gia đình, quý vị có thể nộp đơn cho Chương trình Nạn bạo hành Gia đình (Family Violence Scheme). Muốn biết thêm chi tiết, hãy truy cập fines.vic.gov.au/fvs.

Nếu quý vị muốn đi làm thế nộp phạt quý vị nhiều khi được phép đi làm thế nộp phạt bằng cách tham gia các hoạt động và điều trị nhất định thông quaChương trình Giấy phép Làm việc và Phát triển (Work and Development Permit Scheme). Quý vị có lẽ chọn cách này nếu quý vị đang gặp phải tình trạng dễ bị tổn thương và thiệt thòi (vô gia cư, bệnh tâm thần, bạo hành gia đình, nghiện rượu bia hoặc ma túy, thiểu năng trí tuệ). Muốn biết thêm chi tiết, hãy truy cập justice.vic.gov.au/wdp.

Nếu quý vị muốn xem hình chụp chúng tôi có hình chụp liên quan đến giấy phạt vượt quá tốc độ và giấy phạt đèn đỏ. Muốn tải hình chụp xuống, hãy truy cập online.fines.vic.gov.au/View-image.

Nếu cho rằng chúng tôi nên xem xét lại giấy phạt của quý vị

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xem xét lại giấy phạt của quý vị nếu:

 • quý vị tin rằng quyết định phạt quý vị là trái pháp luật và lẽ ra không nên phạt quý vị
 • quý vị đã vi phạm, nhưng có lý do đặc biệt khiến quý vị vi phạm pháp luật
 • giấy phạt đã gửi lầm cho quý vị và cần phải gửi đến cho người khác, không phải quý vị
 • quý vị không biết về giấy phạt – đã không gửi cho quý vị hay nhân viên đã không trao cho quý vị
 • quý vị có hoàn cảnh đặc biệt – vô gia cư, bệnh tâm thần, bạo hành gia đình, nghiện rượu bia hoặc ma túy hoặc thiểu năng trí tuệ

Nếu một trong những điều này có liên quan đến quý vị, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại. Hãy truy cập online.fines.vic.gov.au/Request-a-review và điền đơn trực tuyến. Quý vị sẽ cần phải cung cấp bằng chứng cho chúng tôi để chứng minh những gì quý vị trình bày.

Lưu ý: Nếu quan tòa hoặc thẩm phán tại tòa án đã phạt quý vị thì quý vị sẽ phải hỏi tòa án đó để biết thêm thông tin nếu quý vị không có mặt trong phiên tòa, nếu quý vị muốn yêu cầu xem xét lại phán quyết của tòa án hoặc nếu quý vị muốn biết mình có bất kỳ lựa chọn nào khác. Quý vị nên nhờ người giúp đỡ về pháp luật trước khi liên lạc với tòa án – hãy truy cập www.fclc.org.au hoặc gọi số (03) 9652 1500 để tìm trung tâm pháp lý cộng đồng tại khu vực quý vị cư ngụ.

Nếu quý vị không làm gì hết về giấy phạt của mình

Giấy phạt
Khi cơ quan thực thi luật pháp gửi Giấy phạt (Infringement Notice), quý vị phải nộp phạt trước ngày đáo hạn.

Nếu không nộp phạt, giấy phạt sẽ trở thành Giấy Nhắc nhở Nộp Phạt (Penalty Reminder Notice). Tiền phạt sẽ tăng thêm. Quý vị nên nộp phạt hoặc liên lạc với cơ quan đã gửi giấy phạt để thảo luận về các lựa chọn dành cho quý vị. Ở mặt sau giấy phạt có số điện thoại liên lạc của họ.

Nếu quý vị vẫn không làm gì với giấy phạt, giấy phạt sẽ trở thành Thông báo Nộp phạt Cuối cùng (Notice of Final Demand), và tiền phạt lại tăng lên. Quý vị nên nộp phạt này trước ngày đáo hạn hoặc liên lạc với chúng tôi tại fines.vic.gov.au/contact-us.

Nếu quý vị vẫn không làm gì hết về giấy phạt của mình

 • bằng lái xe hoặc đăng bộ xe hơi của quý vị có thể bị tạm đình chỉ
 • có thể bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc tiền lương của quý vị
 • có thể cấp Trát tòa (Warrant) đề tên quý vị và tiền phạt sẽ tăng lên nhiều hơn. Sau thời gian này, Thừa phát lại có thể vào cuộc. Ví dụ, Thừa phát lại có thể tịch thu xe của quý vị và bán.

Phạt của tòa án
Nếu quan tòa hoặc thẩm phán phạt quý vị tại tòa, trường hợp này gọi là phạt của tòa án. Nếu quý vị không nộp phạt vào ngày tòa án xét xử, Fines Victoria sẽ gửi cho quý vị Bản Truy đòi Tiền Phạt của Tòa án (CFCS, Court Fine Collection Statement). Khi nhận được CFCS, quý vị phải nộp phạt trước (các) ngày đáo hạn liệt kê trong văn bản này.

Quý vị có thể xin nộp phạt từ từ từng đợt hoặc xin thêm thời gian để nộp phạt. Hãy liên lạc với chúng tôi tại fines.vic.gov.au/contact-us.

CFCS cũng sẽ có thông tin quan trọng khác về tiền phạt. Nếu không hiểu CFCS của mình, quý vị nên liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt tại fines.vic.gov.au/contact-us.

Nếu quý vị không làm gì hết về phạt của tòa án:

 • bằng lái xe hoặc đăng bộ xe hơi của quý vị có thể bị tạm đình chỉ
 • có thể bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc tiền lương của quý vị
 • Tòa có thể cấp Trát tòa (Warrant) đề tên quý vị và Thừa phát lại có thể vào cuộc. Ví dụ, Thừa phát lại có thể tịch thu xe của quý vị và bán.

Sơ lược về Thừa phát lại (Sheriff)

Thừa phát lại là viên chức Tòa thượng thẩm tiểu bang Victoria, chịu trách nhiệm thi hành trát tòa liên quan đến:

 • giấy phạt đã đăng ký với Fines Victoria nhưng chưa nộp phạt
 • phạt theo phán quyết của quan tòa hoặc thẩm phán tại tòa án nhưng chưa nộp phạt.

Nếu không làm gì hết và làm ngơ giấy phạt, Tòa có thể cấp Trát tòa (Warrant) đề tên quý vị.

Nhân viên Phòng Thừa phát lại có thể tới nhà quý vị hoặc nơi quý vị làm việc, hay quý vị có thể bị chặn lại ở chốt chặn trên đường để thảo luận về trát tòa của quý vị. Nhân viên Phòng Thừa phát lại cũng có thể khóa bánh xe quý vị.

Quý vị không nên sợ nhân viên Phòng Thừa phát lại. Họ muốn giúp quý vị thỏa thuận về giấy phạt chưa trả của quý vị và họ sẽ đối xử với quý vị một cách tôn trọng. Họ sẽ giải thích quý vị có các lựa chọn nào và giúp quý vị hiểu cần phải làm những gì.

Nếu cần, nhân viên Phòng Thừa phát lại có quyền:

 • tìm kiếm và tịch biên tài sản, chẳng hạn như chiếc xe quý vị, để bán
 • khóa bánh xe hoặc tạm giữ xe quý vị
 • bắt giữ để đưa quý vị trình thẩm phán.

 

Return to the top