Fines Victoria

Primary content

این معلومات مهم است. اگر شما این معلومات را نمی فهمید، یا می خواهید در باره جریمه تان با کسی صحبت کنید، اداره جریمه های ویکتوریا (Fines Victoria) را به شماره 8111 9200 (03) یا 819 369 1300 (برای کسانی که از اطراف زنگ میزنند) زنگ بزنید و می توانید با یک نفر به زبان دلخواه خود تان صحبت کنید.

Download as a PDF file 

سیستم جریمه ویکتوریا

جریمه مجازات نقض قانون است. هدف از جریمه ها حمایت از ایمنی جامعه و نظم عمومی با جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی است.

انواع مهم جریمه عبارت از جریمه های نقض قانون و جریمه محکمه است.

 • جریمه های نقض قانون توسط سازمان های اجرائی مثل شهرداری ها و پولیس ویکتوریا صادر می شوند. این جریمه ها معمولاً برای تخطی های ساده مثل خلاف های ترافیکی و پارکنگ صادر می شوند. جریمه نقض قانون به شخص اجازه می دهد تا با پرداخت پول، بدون نیاز به مراجعه به محکمه یا اعتراف به جرم، اصلاحات را انجام دهد.
 • جریمه های محکمه توسط یک قاضی یا څارنوال در محکمه اعمال میشوند.

اگر شما یک جریمه دریافت کرده اید

این بسیار مهم است که فوراً در بابت جریمه تان اقدام کنید. اگر شما هیچ کاری نکنید، مقدار جریمه شما زیاد تر و زیاد تر خواهد شد، و بیش از پیش جدی تر خواهد شد.

گزینه های شما اینها اند:

اکنون پرداخت کنید - برای اینکه جریمه تانرا فوراً پرداخت کنید، برای پرداخت انترنیتی به fines.vic.gov.au بروید

اگر اکنون نمی توانید تمام مقدار را پرداخت کنید می توانید به صورت اقساط منظم پرداخت کنید، شما می توانید درخواست کنید که کم کم پرداخت کنید. اگر از سنترلینک مساعدت می گیرید، شما می توانید درخواست کنید که از معاش تان بگیرد. برای پرداختی قسطی سایت انترنیتی online.fines.vic.gov.au/Pay-by-instalments را بازدید کنید و یک فورمه انترنیتی را تکمیل کنید.

برای پرداختن درخواست وقتِ بیشتر کنید برای تمدید وقت پرداخت، به سایت انترنیتی online.fines.vic.gov.au/Payment-extension بروید و یک فورمه انترنیتی را تکمیل کنید.

اگر کسی دیگر دریوری می کرد - اگر جریمه در پوست برای شما آمده است، و در آن وقت شما دریوری نکرده اید، می توانید این جریمه را به نام کسی که دریوری می کرد کنید تا جریمه را به جای شما برای او بفرستد. برای اینکه جریمه را بنام کسی دیگر بکنید به سایت انترنیتی online.fines.vic.gov.au/Nominate رفته و فورمه را تکمیل کنید. شما این کار را در اسرع وقت انجام دهید، تا مطمئین شوید که فورمه تان قبول شود.

اگر شما از خشونت خانوادگی متضرر شده اید - اگر شما جریمه نقض قانون را بخاطر تاثیرات خشونت خانوادگی دریافت کرده اید، شما می توانید برای طرح خشونت خانوادگی درخواست دهید. برای جزئیات بیشتر به سایت انترنیتی fines.vic.gov.au/fvs سر بزنید.

اگر می خواهید جریمه نقض قانون خود را برطرف کنید - ممکن است شما با اشتراک نمودن در فعالیت ها و معالجه های خاص از طریق طرح مجوز کار و بهبودی جریمه خود را برطرف کنید. این ممکن است یک گزینه باشد در صورتیکه شما در معرض آسیب پذیری و وضع نا مساعد (بی خانگی، مریضی های روحی روانی، اعتیاد به مشروب و پودر، معیوبیت زهنی) باشید. برای جزئیات بیشتر، به سایت انترنیتی justice.vic.gov.au/wdp سر بزنید.

اگر می خواهید عکس تخلف تانرا بیبینید - ما از جریمه های سرعت زیاد و عبور از چراع سرخ عکس می گیریم. برای بدست آوردن عکس، به سایت انترنیتی online.fines.vic.gov.au/View-image سر بزنید.

اگر فکر می کنید ما باید جریمه نقض قانون شما را بازنگری کنیم

ممکن است شما بتوانید برای بازنگری جریمه تان درخواست کنید اگر:

 • شما باورمند استید که تصمیم صدور جریمه غیر قانونی بوده است و شما باید جریمه نمی شدید.
 • شما کار نادرستی کرده اید، اما شما یک دلیل استثنائی برای قانون شکنی دارید.
 • جریمه را اشتباهاً به نام شما صادر کرده است و باید به نام کسی دیگر صادر می شد، نه شما
 • شما در باره این جریمه چیزی نمی دانستید- این برای شما فرستاده نشده یاتوسط یک افسر برای شما داده نشده است
 • شما وضعیت خاصی داشتید- بی خانگی، مریضی روحی روانی، خشونت خانگی، اعتیاد به مشروب و پودر یا یک معیوبیت زهنی

اگر شما یکی از این شرایط را دارید، می توانید درخواست بازنگری بدهید. به سایت انترنیتی online.fines.vic.gov.au/Request-a-review سر بزنید و فورمه انترنیتی را تکمیل کنید. برای اثبات گفته های خود شاید نیاز به ارائه اسناد شوید.

یادداشت: اگر یک قاضی یا څارنوال در محکمه به شما جریمه داده است درصورتی که شما در جلسه محکمه نبوده اید، اگر شما میخواهید که فیصله محکمه بازبینی شود یا اگر میخواهید در باره گزینه های دیگر که در دسترس شما است این معلومات را از محکمه بخواهید. قبل از تماس گرفتن به محکمه باید مشوره حقوقی بگیرید. برای یافتن مرکز حقوقی جامعه محلی تان به سایت انترنیتیwww.fclc.org.au سر بزنید یا به شماره 1500 9652 (03) تماس بگیرید.

اگر درباره جریمه تان هیچ اقدامی نکنید

جریمه های نقض قانون

هنگامی که یک مکتوب جریمه نقض قانون توسط یک سازمان اجرایی صادر می شود، باید آن را تا تاریخ مقرر شده آن پرداخت کنید.

اگر مکتوب جریمه را پرداخت نکنید، این به یک مکتوب یادآوری جریمه تبدیل می شود. هزینه جریمه افزایش می یابد. شما باید جریمه را پرداخت کنید یا با سازمان صادر کننده جریمه تماس بگیرید تا در مورد گزینه های خود صحبت کنید. شماره تماس آنها در پشت مکتوب است.

اگر هنوز در مورد جریمه کاری انجام ندهید، این یک اعلامیه تقاضای نهایی می شود و هزینه جریمه دوباره افزایش می یابد. شما باید این جریمه راتا تاریخ مقرر پرداخت کنید یا با ما در fines.vic.gov.au/contact-us تماس بگیرید.

اگر درباره جریمه تان هنوز هم هیچ اقدامی نکنید

 • لائسنس یا راجستر موتر شما می تواند به حالت تعلیق درآید
 • می تواند از حساب بانکی یا دستمزد شما پول گرفته شود
 • یک امر توقیف اموال ممکن است به نام شما گرفته شود و هزینه جریمه حتی بیشتر خواهد شد. پس از این مدت، شیریف ممکن است درگیر شود. به عنوان مثال، شیریف می تواند وسایط شما را بردارد و آن را بفروشد.

جریمه های محکمه
اگر یک قاضی یا څارنوال یک جریمه را در محکمه به شما می دهد، به این جریمه محکمه گفته می شود. اگر شما جریمه را در روز جلسه محکمه پرداخت نکنید، اداره جریمه های ویکتوریا به شما بیانیه جمع آوری جریمه محکمه صادر می کند (CFCS). هر وقت شما یک بیانیه جمع آوری جریمه محکمه دریافت میکنید، باید تا تاریخ (های) تعیین شده در روی مکتوب جریمه را پرداخت کنید.

شما می توانید جریمه را به صورت قسطی پرداخت کنید و یا وقت بیشتری برای پرداخت درخواست کنید. با ما در fines.vic.gov.au/contact-us تماس بگیرید.

مکتوب جمع آوری جریمه محکمه (CFCS) شما همچنین حاوی معلومات مهم دیگری در مورد جریمه شما خواهد بود. اگر CFCS خود را نمی دانید باید در اسرع وقت با ما در fines.vic.gov.au/contact-us تماس بگیرید.

اگر درباره جریمه تان هیچ اقدامی نکنید

 • لائسنس یا راجستر موتر شما می تواند به حالت تعلیق درآید
 • می تواند از حساب بانکی یا دستمزد شما پول گرفته شود
 • یک امر توقیف اموال ممکن است به نام شما گرفته شود و هزینه جریمه حتی بیشتر خواهد شد. پس از این مدت، شیریف ممکن است درگیر شود. به عنوان مثال، شیریف می تواند وسایط شما را بردارد و آن را بفروشد.

در باره شیریف

شیریف یک مقام محکمه عالی ویکتوریا است، که مسئولیت اجرای احکام زیر را به عهده دارد:

 • جریمه های پرداخت ناشده که در اداره جریمه های ویکتوریا ثبت اند
 • جریمه های پرداخت ناشده که توسط یک قاضی یا څارنوال در محکمه صادر شده است

اگر هیچ کاری انجام ندهید و جریمه خود را نادیده بگیرید، ممکن است حکمی علیه شما صادر شود.

افسران شیریف می توانند از خانه یا محل کار شما بازدید کنند، در غیر این صورت ممکن است شما در سرک متوقف شوید تا در مورد حکم خود بحث کنید. افسران شیریف همچنین ممکن است تایر موتر شما را گیره بزنند.

شما نباید از افسران شیریف بترسید. آنها می خواهند به شما کمک کنند تا جریمه های پرداخت نشده تان حل وفصل شوند. و با شما با احترام رفتار می کنند. آنها گزینه های موجود را برای شما توضیح می دهند و به شما کمک می کنند کارهایی را که باید انجام دهید درک کنید.

در صورت که لازم شود، افسران شیریف این قدرت را دارند که:

 • اموال را جستجو و ضبط کند، برای مثال موتر شما، برای فروختن
 • تایرموتر شما را گیره بزنند یا قید کنند
 • شما را دستگیر کند برای اینکه شما را پیش څارنوال ببرد.

 

Return to the top